El CEPA Camp Rodó està desenvolupant un projecte de Centre sobre Consumisme i Sostenibilitat. Els objectius que ens plantejam són:

  1. La necessitat de reforçar la lectura, la comprensió crítica dels documents, de les notícies, de la informació audiovisual, etc.
  2. La necessitat de diàleg, de cercar punts de convergència amb els altres, de compartir sabers, inquietuds i ganes de fer, de créixer junts.
  3. Promoure una educació vinculant, que ha de generar relacions estables, profundes i desitjades amb persones, amb projectes, i també amb el coneixement i amb el propi aprenentatge.
  4. Promoure una vertadera educació interdisciplinària, ...
  5. Donar una educació orientada a la nostra comunitat, amb la seva llengua i les seves tradicions, amb la seva visió personal del que és bo i just i convenient.
  6. Promoure una educació humanista, que ha de respectar les diferències, que ha de valorar la diversitat com un valor necessari per la sostenibilitat, per la nostra supervivència com espècie, i no sols com a tolerància del que és distint. Una educació que defensi els drets humans com a valors fonamentals compatibles amb totes les cultures.
  7. Promoure una educació ètica, cercant i potenciant els valors que ajudin a una transició cap a una societat més justa i sostenible. Valors entre els que destaca la implicació i la responsabilitat.
Aquí teniu alguns enllaços sobre els temes que anirem treballant:
 
1) Tractament de residus 

- Cartell CEPA
https://sites.google.com/site/cientificcamprodo/tractament-de-residus-2014.pdf
- Pòster Consell de Mallorca
http://www.conselldemallorca.net/media/35249/POSTER_residus.pdf
- Tractament de residus, Consell de Mallorca
http://www.conselldemallorca.net/index.php?id_section=12870&id_class=13170&id_parent=11311
 
 
 

 

2) Aigua i energia:

 
- ONU, aigua i energia

- Aigua i energia (dia munudial de l'aigua, 22 de març)
http://www.un.org/es/events/waterday/
- Petjada hídrica/ fundació AQUAE:
http://campus.fundacionaquae.org/experimenta/huella-hidrica/

 
 

3) Crisis alimentària:

- Biodiversitat alimentària
http://www.grain.org/es

Subcategories

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d`aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.