Calendari

El calendari del CEPA el determina  la Conselleria d'Educació i Cultura cada curs escolar. El podeu consultar als següents l'enllaços:

http://weib.caib.es/Documentacio/calendari_escolar/calendari_escolar_1920_boib.pdf

http://weib.caib.es/Documentacio/calendari_escolar/calendari_2019_20.pdf

 

Seran dies no lectius de lliure elecció del CEPA els dies 4 de novembre i 27 de febrer.

També serà no lectiu el dia 4 de maig en substitució de festa local que cau en dia no lectiu.