Matrícula

 

MATRÍCULA PER AL CURS 2018-19


 

 

 

s1501-small MATRÍCULA DEL 1r QUADRIMESTRE

 

MATRÍCULA PER ALS ALUMNES QUE JA SÓN DEL CEPA

Aquells alumnes que han assistit amb regularitat a algun CEPA el curs 2017-18 tenen la plaça garantida si es matriculen els dies 6, 7 i 11 de setembre de 9.30h a 12h, o el dia 10 de setembre de 17h a 19.30h.

NOUS ALUMNES

La matrícula de nou alumnat es durà a terme del 12 al 25 de setembre en el següent horari: dimarts, dimecres i divendres de 10 a 13 hores, i dilluns i dijous de 17.30 a 20.30 hores.

La matrícula es fa per ordre d'arribada. Els futurs alumnes d'ESPA (Educació Secundària per a Persones Adultes) hauran de sol·licitar cita prèvia que es començarà a donar el mateix dia 12.

 

 

s1501-small MATRÍCULA DEL 2n QUADRIMESTRE (per al cursos D'Educació Secundària)

De l'11 al 15 de febrer de 2019 es farà la matrícula corresponent als cursos d'ESPA (educació secundària per a persones adultes) ja que són quadrimestrals i tornen començar el 18 de febrer.   

Atenció: La matrícula s'efectuarà per ordre d'arribada i es donarà cita prèvia a partir del primer dia de matrícula.

Horari d'atenció al públic:de dilluns a dijous d'11 a 13h. i de 18 a 20h. Divendres d'11 a 13h. i de 18 a 19h. (a confirmar)

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 Els alumnes que vulguin cursar ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes (ESPA) necessiten dur l'historial acadèmic, el llibre d’escolaritat o bé certificat de notes dels nivells cursats.

 A més a més tothom ha de dur l'original i una fotocòpia del DNI o del NIE.

 

En el cas d'haver estudiat a l'estranger, el futur alumne haurà de fer una prova d'anivellació.

 

 

BEQUES D'ÈXIT PER ACABAR ESPA (Educació Secundària per a Persones Adultes)

 

Si ets un jove desocupat d'entre 18 i 29 anys, estàs inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i aproves tot el curs o algun àmbit de coneixement dels nivells equivalents a 2n, 3r i 4t d'ESO pots ser beneficiari d'una beca de fins a 1704€ per curs aprovat.

Requisits per tenir dret a la beca:

  1. Tenir més de 18 anys i menys de 30.
  2. Estar inscrit com a demandant de feina al SOIB.
  3. Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (per la qual cosa no s’ha d’haver treballat ni rebut formació el dia natural anterior al moment de la inscripció). Per inscriure’s en el fitxer de Garantia Juvenil s’ha de demanar cita al SOIB a demandes i manifestar la intenció de sol·licitar la beca d'èxit.
  4. Haver acabat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement de segon, tercer o quart d’ESPA cursat en un centre de persones adultes de les Illes Balears a la convocatòria d’octubre de 2018 a gener del 2019, o de febrer a maig del 2019.

Sol·licitud de la beca:. S’ha de presentar al registre de l’oficina del SOIB a partir del primer dia de la matrícula.

Documentació a presentar:

Sol·licitud (el model es troba al web del SOIB).

Còpia de l’imprès de matriculació.

Document D52 de veracitat de dades bancàries (es troba al web del SOIB).

Declaració de responsable segons model del SOIB.

Quantia de la beca: 568 euros per àmbit aprovat.

Cada curs consta de tres àmbits: Cientificotecnològic (Matemàtiques i Ciències Naturals), Comunicació (Català, Castellà i Anglès) i Social (Ciències Socials)

Teniu tota la informació al SOIB