RESUM DE L’OFERTA FORMATIVA

 

Horari de matí 8.30 a 14.30h

Horari d’horabaixa 16 a 21h

Ensenyaments Inicials nivell 1

Ensenyaments Inicials nivell 1

Projecte Cultural

Ensenyaments Inicials nivell 2

ESPA tots els nivells

ESPA tots els nivells

Acollida lingüística de Català

Acollida lingüística de Català

Català A2, B1 i B2

Català A2, B1 i B2

Anglès A2 i A2+

Anglès A1, A2 i A2+

Castellà per a estrangers nivells 1 i 2

Castellà per a estrangers nivell 1

 

Proves d’accés UIB

 

 

L'oferta reglada  és la que facilita l'obtenció d'una titulació oficial. En el nostre CEPA, els alumnes que cursen aquests ensenyaments obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària. Els estudis estan organitzats en dues etapes: Formació Inicial i ESPA (Educació Secundària per a Persones Adultes).

La Formació Inicial és l'equivalent a l'Educació Primària i està formada per dos nivells anuals.

L'ESPA consta de dos nivells anuals subdividits en dos quadrimestres cada un d'ells.

  

 

    FORMACIÓ INICIAL NIVELL I   (ALFABETITZACIÓ)

classeNivell2   

Les persones que necessiten aprendre a llegir i escriure, així com resoldre petits problemes de la vida quotidiana aplicant les operacions bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió), poden assistir a classe els matins o els horabaixes en grups reduïts. Cada un dels grups està atès per un mestre.

  

  FORMACIÓ INICIAL NIVELL II (PREPARATORI)

 

És un curs de formació bàsica de preparació per a poder accedir a l’educació secundària per a persones adultes. Es treballen les mateixes matèries que a ESPA:  matemàtiques, català, castellà, anglès, naturals i socials.

 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  

    Els majors de 18 anys que vulguin obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària podran assistir a classe en horari de matí o vespre. Hi ha la possibilitat de fer només algunes assignatures del curs i deixar la resta per al curs següent, segons la disponibilitat horària de cada persona.

    Els cursos d’educació secundària per a persones adultes són quadrimestrals.

   

Hi ha dos nivells: el nivell 1 equival al 1r i 2n d'ESO i el nivell 2 que equival al 3r i 4t d'ESO. Cada un d'aquests dos nivells es poden cursar en dos quadrimestres.

ESPA2B

   

Hi ha disponibles grups en torn de matí (franja horària entre les 8:30 i 14:25 hores)  i de vespre (17 a 21 hores).

  

 

L'oferta no reglada que oferim a continuació no dona accés a titulació oficial; només  s'obté un certificat d'assistència amb aprofitament, si és el cas.

 

 

  PREPARACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS

ESPA2A En horari d'horabaixa-vespre, preparam totes les matèries de la fase general (Català, Castellà, Anglès i Comentari de Text), i de la fase específica us podem oferir Matemàtiques,  Biologia, Química, Història, Geografia i Literatura.

   

   CURSOS DE CATALÀ

Preparació per a les proves de Català de la Conselleria d'Educació i Cultura dels nivells A2, B1 i B2. En horari de matí i d'horabaixa. La preparació es fa en un curs anual (d'octubre a juny).

 

   CURSOS D’ANGLÈS

Iniciació al coneixement de la llengua anglesa. Tres nivells bàsics que s’imparteixen en torn de matí i/o d’horabaixa, d'octubre a juny.

 

   CASTELLÀ PER A ESTRANGERS

 El primer nivell d'aquestes  classes és adequat per aquelles persones adultes que no tenen cap competència lingüística en castellà, o que únicament n'entenen una mica i que necessiten les eines bàsiques de comunicació en aquest idioma. El segon nivell permet perfeccionar l'ús de la llengua. Hi ha possibilitat de triar horari al primer nivell. El 2n només en horari de matins. Cursos anuals.

 

  PROJECTE CULTURAL

Les persones que no cerquen obtenir un títol però que es volen mantenir actives i tenen la inquietud de seguir ampliant els seus coneixements i saber-ne més sobre la nostra història i realitat social i cultural poden assistir a aquest curs, de tres hores setmanals, que es fa els matins.