Qui som

El Centre d'Educació de Persones Adultes de Camp Rodó és un centre de titularitat pública: de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear.

La nostra feina té com a objectius facilitar l'adquisició d'una formació bàsica a les persones adultes (majors de 18 anys), així com ésser un centre dinamitzador de les inquietuds culturals de les persones del nostre àmbit territorial.

Hi treballa personal funcionari de la Conselleria que assumeix la docència dels ensenyaments reglats -els que donen lloc a l'obtenció de titulació oficial- i d'alguns no reglats com idiomes i preparació de proves.

Així mateix l'associació d'alumnes del CEPA contracta monitors que dinamitzen algunes classes d'ampliació cultural i d'oci i temps lliure.

Per a una informació detallada dels cursos, grups i nivells que oferim, consultau l'oferta formativa del Centre.