Departament d'Ensenyaments Inicials

 

  1. Membres i matèries impartides
  2. Criteris de qualificació
  3. Activitats
  4. Recursos i enllaços d'interès

 

 

 

1. Membres de l’Equip d’Ensenyaments Inicials i tutories

 

Tomeu Arbona Quetgles, tutor d’EI 1C

Empar Medina Marí, tutora d’EI 1B, professora d'EI2

M. Coloma Gelabert Bassa  tutora d’EI 2

Sebastià Guillem Campins, anglès a EI 2

Aina Morro Gamundí, tutora d'EI 1D

Catalina M. Noguera Nicolau, tutora d’EI 1A i coordinadora de l’Equip

 

2. Avaluació als Ensenyaments Inicials

 

La valoració dels progressos en l’aprenentatge i de l’assoliment dels objectius per part de l’alumnat d’ensenyaments Inicials es durà a terme de manera continuada al llarg del curs escolar a partir de la tasca realitzada diàriament, enfocada aquesta en el treball de les competències bàsiques i del currículum establert. Quant al nivell 2, de preparació per a l’ESPA, cada camp de coneixement serà valorat pel professorat específic a partir de la tasca continuada i diària a classe i a partir de proves concretes. L’equip docent del nivell 3, després d’una valoració global de l’evolució de l’alumne, determinarà quins són els alumnes que podran promocionar a ESPA. En aquest cas, el tutor guardarà les proves que acrediten que l’alumne té el nivell assolit dins la carpeta del seu expedient.  

 

3. Activitats extraescolars

 

Imatges sobre el taller de sabó fet el curs 2017-18

 

Fotos del taller de siurells. Curs 2017-18

 

                                                                             

4. Materials i enllaços

   

MATERIALS CEPAS

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/beturia/archivos/unidadesdidacticas/escritura.pdf

 http://cepacastuera.juntaextremadura.net/web/index.htm

 http://www.cepaarucas.com

 http://cepasanantonio.juntaextremadura.net/p_materialesadultos.php

 http://www.aulafacil.com/Lengua_tercero_primaria/Curso/Temario.htm

 http://anabelenbelensegundociclo.blogspot.com.es/p/matematicas.html

 

 

ESPAÑOL PARA TI. MATERIALES PARA INMIGRANTES.

 

 https://sites.google.com/site/centroeducacionpermanentecehel/matematicas/nivel-i-por-temas

 ttp://lacarpetaweb.wordpress.com/

 www.juntadeandalucia.es/averroes/~23500425/neolectores_i.htm

 http://orientacionlospedroches.blogspot.com.es/2011/11/pequenos-textos-para-trabajar-la.html

 http://www.aprenderespanol.org/verbos/presente-nivel-medio.html

 

 

ADREÇA DE MATEMÀTIQUES:

 

 

 http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/464

 http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/todo_mate.html

 http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/calculo/coc01_10.htm

 http://www.genmagic.net/mates4/sermat1c.swf

 

ADREÇA PER PRACTICAR MAPES MUTS:

 

 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm

http://mapasinteractivos.didactalia.net/en/community/mapasflashinteractivos

http://www.ign.es/ign/resources/cartografiaEnsenanza/puzzles/puzzleEuropa/puzzle_europa.html

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=27308c813f94

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mmundi1e.html

http://es.yupis.org/juegos/continente-europeo/

http://es.yupis.org/juegos/statetris/

 

 

SOCIALS I NATURALS

 

El relleu

http://segundociclovillacastin.wordpress.com/conocimiento-del-medio/el-relieve-y-el-paisaje/

Sistema solar i altres

http://recursos.crfptic.es/ambientech/indice_asignatura.swf