Departament d'Ensenyaments Inicials

 

  1. Membres i matèries impartides
  2. Criteris de qualificació
  3. Activitats
  4. Recursos i enllaços d'interès

 

 

 

1. Membres de l’Equip d’Ensenyaments Inicials i tutories

 

Tomeu Arbona Quetgles, tutor d’EI 1C

Empar Medina Marí, tutora d’EI 1B, professora d'EI2

M. Coloma Gelabert Bassa  tutora d’EI 2

Sebastià Guillem Campins, anglès a EI 2

Aina Morro Gamundí, tutora d'EI 1D

Catalina M. Noguera Nicolau, tutora d’EI 1A i coordinadora de l’Equip

 

2. Avaluació als Ensenyaments Inicials

 

La valoració dels progressos en l’aprenentatge i de l’assoliment dels objectius per part de l’alumnat d’ensenyaments Inicials es durà a terme de manera continuada al llarg del curs escolar a partir de la tasca realitzada diàriament, enfocada aquesta en el treball de les competències bàsiques i del currículum establert. Quant al nivell 2, de preparació per a l’ESPA, cada camp de coneixement serà valorat pel professorat específic a partir de la tasca continuada i diària a classe i a partir de proves concretes. L’equip docent del nivell 3, després d’una valoració global de l’evolució de l’alumne, determinarà quins són els alumnes que podran promocionar a ESPA. En aquest cas, el tutor guardarà les proves que acrediten que l’alumne té el nivell assolit dins la carpeta del seu expedient.  

 

3. Activitats extraescolars

 

Primer trimestre

 

Sortida general: Visita a Son Real (museu de les cases i necròpoli).

Sortides específiques:

- Sortida al cinema: El editor de libros.

 

Tallers:

- Taller de torrons tradicionals de Mallorca.

 

Segon trimestre

 

Sortida general: Visita a la fàbrica de galletes Quely, al museu del calçat i a les bodegues de Son Bordils (Inca). Visita a l'ermita de Sant Miquel (Montuïri).

 

Visita a la fira del fang.

 

Tercer trimestre

 

Sortida general: Per determinar

                                                                             

4. Materials i enllaços

   

MATERIALS CEPAS

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/beturia/archivos/unidadesdidacticas/escritura.pdf

 http://cepacastuera.juntaextremadura.net/web/index.htm

 http://www.cepaarucas.com

 http://cepasanantonio.juntaextremadura.net/p_materialesadultos.php

 http://www.aulafacil.com/Lengua_tercero_primaria/Curso/Temario.htm

 http://anabelenbelensegundociclo.blogspot.com.es/p/matematicas.html

 

 

ESPAÑOL PARA TI. MATERIALES PARA INMIGRANTES.

 

 https://sites.google.com/site/centroeducacionpermanentecehel/matematicas/nivel-i-por-temas

 ttp://lacarpetaweb.wordpress.com/

 www.juntadeandalucia.es/averroes/~23500425/neolectores_i.htm

 http://orientacionlospedroches.blogspot.com.es/2011/11/pequenos-textos-para-trabajar-la.html

 http://www.aprenderespanol.org/verbos/presente-nivel-medio.html

 

 

ADREÇA DE MATEMÀTIQUES:

 

 

 http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/464

 http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/todo_mate.html

 http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/calculo/coc01_10.htm

 http://www.genmagic.net/mates4/sermat1c.swf

 

ADREÇA PER PRACTICAR MAPES MUTS:

 

 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm

http://mapasinteractivos.didactalia.net/en/community/mapasflashinteractivos

http://www.ign.es/ign/resources/cartografiaEnsenanza/puzzles/puzzleEuropa/puzzle_europa.html

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=27308c813f94

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mmundi1e.html

http://es.yupis.org/juegos/continente-europeo/

http://es.yupis.org/juegos/statetris/

 

 

SOCIALS I NATURALS

 

El relleu

http://segundociclovillacastin.wordpress.com/conocimiento-del-medio/el-relieve-y-el-paisaje/

Sistema solar i altres

http://recursos.crfptic.es/ambientech/indice_asignatura.swf