Oferta de l'associació d'alumnes

 INFORMÀTICA BÀSICA D'USUARI

 
 

 Nivell d'iniciació: Indicat per a les persones que no han tocat mai un ordinador. S'ensenyen les primeres passes: Conceptes elementals de software i hardware, introducció al sistema operatiu Windows, introducció a un processador de textos i introducció a la navegació per internet. Es fan tres hores setmanals en dues sessions els horabaixes. Hi ha dos alumnes per ordinador.

 
 

Nivell d'aprofundiment: Indicat per a persones que ja han tingut un primer contacte amb el món de la informàtica o bé hagin fet el nivell inicial. S'aprofundeix en el coneixement del sistema operatiu Windows, s'aprenen funcions avançades del processador de textos i es practica l'ús i la configuració del correu electrònic, així com altres funcionalitats d'internet (descàrrega arxius, xats).

 GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT

Gimnas Hi ha quatre grups que fan tres sessions setmanals d'una hora en torn de matí, horabaixa o vespre.

 

 IOGA

    Hi ha dos grups, un en torn de matí i un altre en torn d'horabaixa.

  BALL DE BOT

    Hi ha tres grups, en torn de matí i dos d'horabaixa -un d'ells per a iniciació-, que fan dues sessions setmanals d'una hora.

 

 PILATES

 Dos grups, un pel matí i l'altre per l'horabaixa.

 

 BALL DE LÍNIA

  ANGLÈS CONVERSA

 QI GONG (CHI KUNG)

 ZUMBA

 

És possible que no es dugui a terme alguna de les activitats per manca de matrícula. Es necessita un mínim de 10 persones.